Fackförbund varnar för brist på bibliotekarier

Fackförbund varnar för brist på bibliotekarier

Medan Arbetsförmedlingen ser att det råder balans förutspår fackförbundet DIK att en bibliotekarie kris är på väg. Arbetslösheten inom yrket är liten men att rekrytera nya bibliotekarier har visat sig vara svårt. Inom en tioårsperiod beräknas det behövas 2 000 nya bibliotekarier.

Under november rapporterades det om bibliotekarie krisen som fackförbundet DIK varnar för. Det har blivit svårt att rekrytera nya bibliotekarier till landets bibliotek och under det kommande decenniet väntas det behövas 2 000 nya bibliotekarier.

Bara ett tiotal står utan anställning

Under åren som har gått har så gott som alla nyutexaminerade bibliotekarier fått anställning. Arbetslösheten beräknas ligga under 0,5 procent.

Enligt Anna Troberg, ordförande i DIK, är det högst ett tiotal människor som har fått stå utan anställning. Det verkar snarare vara svårare för biblioteken att hitta nya bibliotekarier att anställa.

DIK befarar också att läget fortsätter förvärras. Årligen utbildas det mellan 150 och 200 nya bibliotekarier men fackförbundet tror inte att det kommer räcka för att täcka de kommande årens rekryteringsbehov.

Skolbiblioteken kan drabbas

Enligt skollagen ska det finnas bibliotek tillgängliga för eleverna på grund- och gymnasieskolor. Även om det inte står uttryckligen i lagtexten att det krävs utbildade bibliotekarier är det ändå alltid målet och ambitionen.

Anna Troberg menar att många skolledare har sett fördelarna med att ha utbildade bibliotekarier vilket också leder till ett utökat bibliotekarie behov.

3-5 år för att utbilda en bibliotekarie

Enligt Anna Troberg tar det mellan tre till fem år att utbilda nya bibliotekarier och problemet ligger i att det helt enkelt utbildas för få bibliotekarier i Sverige.

Under de kommande tio åren kommer det att behövas utbildas 2 000 bibliotekarier vilket ses som en stor ökning.

Just nu präglas arbetsmarknaden av att för få utbildar sig till bibliotekarier samtidigt som de framtida pensionsavgångarna kan orsaka ytterligare svårigheter inom branschen.

Samtidigt ser Arbetsförmedlingen en balans

Troberg menar vidare att Arbetsförmedlingen ser annorlunda på saken och menar att det råder en balans på arbetsmarknaden för bibliotekarier. Något som inte stämmer överens med DIK:s verklighet.

Arbetsförmedlingens prognoser visar mycket riktigt att det just nu råder balans på arbetsmarknaden och att det inom fem år inte kommer att råda varken brist eller överskott på utbildade bibliotekarier.

Läs vidare