Zetterströms bibliotek

Zetterströms bibliotek

Zetterströms bibliotek har funnits sedan år 1833 och är det första biblioteket som upprättades i Jämtland. Biblioteket kom till efter att Carl Zetterström, professor i medicin vid Uppsala universitet, i sitt testamente överlät hela sin boksamling till stenhuset på Stocke som idag har blivit Frösö hembygdsmuseum.

Hitta den bästa appen för att lyssna på ljudböcker i just nu

Nextory
Prisvärda abonnemang
Stort utbud av barnböcker
Njut av 450 000+ stories
Erbjudande: 45 dagar fram till 2024-04-19

Bästa samarbetserbjudande

Carl Zetterström var en sann bokälskare och samtidigt en jämtland patriot som under sitt liv började samla på böcker i syfte att bli utbudet för ett bibliotek i Jämtland och för att senare vara grunden till ett universitet i Jämtland.

Jämtlands första bibliotek

Carl Zetterström var en begåvad Jämtlänning som tog sig till Uppsala för studier där han tack vare sin litterära begåvning tillslut blev professor. Hans litterära intresse resulterade i ett stort privat bibliotek som han i livets slutskede valde att testamentera samlingen som bestod av 12 000 band.

Boksamlingen flyttade in i ett nybyggt stenhus på Frösön som kom att bli det första biblioteket i Jämtland och döptes till det Zetterströmska biblioteket. Fyra år efter Carl Zetterströms död, år 1833, stod huset klart och den 18 mars samma år flyttades böckerna in.

Blev Östersund bibliotek 2013

Zetterströms boksamling fanns kvar på Frösön fram till 1912 då det byggdes ett nytt bibliotek, som idag är Ahlbergshallen.

Boksamlingen flyttades återigen år 1958 till det som idag kallas Östersunds bibliotek och idag förvaras böckerna efter Carl Zetterström i ett särskilt anpassat arkivrum för att böckerna ska hålla ett fortsatt gott skick.

Biblioteket bar namnet Jämtlands bibliotek fram till 1947 då man ändrade namnet till Jämtland läns bibliotek. Inte förrän 2013 döptes biblioteket om till Östersunds bibliotek som sedan 2015 är ett kommunalt bibliotek fullt ut.

Drevs av stiftelse

Carl Zetterströms donation gjorde det möjligt för biblioteksverksamheten att länge drivas som en stiftelse. Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek finns fortfarande kvar även idag men helt utan verksamhet.

Både biblioteksbyggnaden och all insamlad media fram till år 1997 tas fortfarande om hand av stiftelsen men själva biblioteksverksamheten drivs sedan 1998 av Östersunds kommun.

Huvudmannen för stiftelsen är kultur- och fritidsförvaltningen i Östersunds kommun.