Biblio – Gratis ljudböcker

Biblio är en nylanserad app från Sveriges bibliotek som gör det enkelt för dig att lyssna på ljudböcker direkt i mobilen. Appen finns i dagsläget tillgänglig för både Android och iOS (Apple).

Vad är Biblio?

Biblio kan sägas vara ett svar från Sveriges bibliotek på den ökade användningen av ljudböcker. För att kunna fullfölja sitt uppdrag som en folkbildande instans har man därför gjort det möjligt för den med bibliotekskort att lyssna på flera titlar direkt i mobilen.

Appen fungerar likt ett vanligt lån hos biblioteket. Genom att logga in i appen kan du söka efter den titel du är intresserad av och låna den direkt via mobilen. Du kan sedan lyssna på ljudboken under utlåningsperioden.

Du får max ha boken i 28 dagar, och du får generellt göra tre lån per kalendermånad.

Vilka ligger bakom Biblio?

Appen är inte utvecklad av Sveriges bibliotek själva utan av ett fristående mediebolag som utvecklat liknande applikationer tidigare. Det är därför inte självklart att samtliga bibliotek är anslutna till applikationen, men en stor mängd av biblioteken runtom i Sverige har redan anslutit sig till projektet.

Hur fungerar Biblio?

Som tidigare nämnt fungerar appen i många avseenden precis som ett vanligt lån hos biblioteket, där du får tillgång till boken under en tidsbegränsad period. Istället för att behöva lämna tillbaka den lånade boken sköts dock detta istället automatiskt efter 28 dagar i appen.

Appen är utvecklad för att vara användarvänlig så att flera generationer ska finna den användbar. Den finns även tillgänglig i flera språk (svenska, engelska, finska, arabiska) så att du oavsett modersmål lätt ska få tillgång till bibliotekets utbud.

Hur får jag tillgång till Biblio?

Att börja använda appen är väldigt enkelt. Det första steget för den som inte har ett lånekort är att ansöka om ett sådant. Efter att detta är klart kan du ladda ner appen på din mobila enhet, logga in med hjälp av lånekortet och börja låna.

Du kan enkelt följa dina olika lån och det tillgängliga utbudet via appen, vilket gör att du slipper papperskvitton och fysiska intyg.