Logotypen för denna webbsida Till startsidan
Start för innehåll

Funäsdalens bibliotek

Funäsdalen

Biblioteket i Funäsdalen är placerat mitt i Funäsdalens skola. På biblioteket som är till för alla finns förutom allt som hör ett bibliotek till även:

 • En samisk avdelning med böcker på samiska och böcker om samiskt konsthantverk, sameslöjd, renskötsel och mycket annat.
 • En härjedalsk avdelning med litteratur, filmer och annat med anknytning till lokalsamhället.
 • Fyra datorarbetsplatser för allmänheten, med internetuppkoppling.

Gærjagåetie Bïenjedaelesne Bïenjedaelien skuvlen jarngesne. Gærjagåetie dïhte gaajhkide dovnide almetjidie jïh desnie dovne:

 • Saemien goevtese gærjah samiengïelesne jïh gærjah kåansten, saemieduedtien, båatsoeburrien bïjre jih jijnjh vielie.
 • Herjedaelien goevtese tjaalaldahkigujmie, filmigujmie jïh jijnjh vielie byjreshke sïebriedahken bïjre.
 • Njieljie barkoesijjie datovrigujmie siebredahken almetjidie internetine.
 
 
 

Öppettider

v46 v47 v48 2017-11-13 - 2017-11-19
 1. Måndag10:00 - 15:0017:00 - 19:00
 2. TisdagStängt
 3. Onsdag10:00 - 16:00
 4. Torsdag10:00 - 15:0017:00 - 19:00
 5. FredagStängt
 6. LördagStängt
 7. SöndagStängt

Kontakta oss

Visa mer information om Funäsdalens bibliotek
Adress Karta
Skolbacken Box 74 840 95 Funäsdalen
Telefon 0684-167 69

Personal

 1. Anette Mörtberg

  Anette Mörtberg
  Titel: Bibliotekarie/Filialföreståndare
  Telefonnr: 0684-167 69
 2. Karin Ohlsson

  Karin Ohlsson
  Titel: Biblioteksassistent
  Telefonnr: 0684-167 69

Sidansvarig: Malin Barkelind

Sidan senast uppdaterad 2017-05-26