Logotypen för denna webbsida Till startsidan
Start för innehåll

Beställningsformulär för arkivmaterial

Här kan du beställa fram böcker ur Zetterströmska biblioteket eller annat arkivmaterial. Du kan också läsa vilka regler som gäller för frambeställt material.

Vi behöver din beställning minst en arbetsdag i förväg. När materialet är framplockat hör vi av oss till dig, därför är det viktigt att du anger det telefonnummer vi lättast når dig på.

Beställning

Regler för frambeställt material

Vi är glada över intresset för vårt arkiv, men eftersom materialet är gammalt och ömtåligt förbinder du dig till att följa dessa regler när du beställer fram det:

  • Allt material ska kvitteras vid uthämtning. Var beredd att visa fotolegitimation.
  • Materialet ska läsas på anvisad plats i biblioteket.
  • Ordningen i volymer och kapslar får inte ändras.
  • Gummiband, gem och postit-lappar kan skada materialet och får därför inte användas.
  • Framtaget material får inte användas som skrivunderlägg.
  • Det är inte tillåtet att själv kopiera ur materialet. Vill du ha kopior beställer du dessa av tjänstgörande bibliotekarie.
  • Materialet får inte lämnas utan uppsikt. Kontakta tjänstgörande bibliotekarie innan du tar en paus.
  • Ingen form av förtäring är tillåten på den plats där materialet läses.
  • När materialet återlämnas ska det kvitteras av tjänstgörande bibliotekarie.

Vi förbehåller oss rätten att neka att ta fram skadat eller extra känsligt material som kan fara illa av hanteringen.

Sidansvarig: Thomas Drugg


Sidan senast uppdaterad 2017-05-02