Logotypen för denna webbsida Till startsidan
Start för innehåll

Fjärrlån

Om du söker en bok eller artikel som inte finns hos oss, så kan vi försöka låna in den åt dig från något annat bibliotek. Detta kallas fjärrlån.

Fjärrlån 

Material som inte finns på kommunbiblioteken lånas in från andra bibliotek. Det kallas fjärrlån och är ett lån från ett bibliotek i annan kommun.

Som fjärrlån räknas även kopior från tidskrifter eller andra dokument som beställs istället för lån.

Biblioteket lånar in
• Lokalhistoria
• Speciell facklitteratur
• Exklusiv ny skönlitteratur
• Litteratur på utländska språk
• Böcker för talbokslåntagare
• Böcker som har förkommit och inte längre kan köpas in
• Övriga media av specialkaraktär
• Artiklar från tidskrifter som inte är tillgängliga på biblioteket

Titlar som avslagits av kvalitetsskäl kan inte fjärrlånas.

Biblioteket lånar inte in
• Titlar som redan finns på biblioteket
• Film
• Musik-cd
• Ljudböcker
• Språkkurser (kommunbiblioteken kan dock låna Östersunds biblioteks språkkurser)
• Data-/TV-spel
• Dagstidningar, med undantag av tidningar på mikrofilm
• Tidskrifter
• E-böcker och annan e-media

Nya titlar som vid beställningstillfället inte finns i katalogen väljer biblioteket ofta att inköpa ett eget exemplar av istället för att fjärrlåna. Fråga på ditt bibliotek. 

Avgift tas ut för fjärrlånebeställning. Talböcker kostar ingenting att fjärrlåna (endast för talbokslåntagare).
För att beställa fjärrlån behöver du ha ett lånekonto på det bibliotek där du gör beställningen.  
Du får mer information på respektive bibliotek.

Sidansvarig: Eva Lund

Senast uppdaterad: 2016-05-26