Nu kan du lyssa på ljudböcker via biblioteket

Många håller fortfarande hårt i den klassiska pappersboken men den har på senare tid fått konkurrens från teknikens utveckling. Nu kan du låna och läsa bibliotekens böcker direkt i mobilen.

Se till att ha tillgång till en mobil som håller läsmåttet

När du ska läsa och låna böcker via biblioteket behöver du ha tillgång till en smartphone. Bibliotekets böcker och ljudböcker går att använda med både Iphone och Android och viktigt är också att din mobil erbjuder stöd för boknedladdningsappar som gör det möjligt för dig att läsa böcker via mobilen.

Mobiltelefoner.se kan du jämföra bland de ledande telefonmärkena och abonnemangen för att hitta en mobiltelefon som gör ditt läsande möjligt. När du jämför bland flera olika mobiler är chansen större att du hittar mobil som passar just dina behov.

Njut av att läsa böcker gratis i mobilen

När du lånar och laddar ner e-böcker från biblioteket gör du det helt gratis och du behöver inte ens sätta din fot på biblioteket utan lånar direkt på ditt biblioteks hemsida så länge du har ett aktivt lånekort och konto.

Då har du hela bibliotekets utbud direkt i mobilen oavsett om du befinner dig hemma i soffan, i sommarstugan eller på solsemestern.

Biblioteken erbjuder närmare 13 000 titlar som e-böcker och har ett brett utbud, alltifrån klassiker från Selma Lagerlöf och August Strindberg till de senast utgivna titlarna.

Så läser du låneböcker i mobilen

Innan du kan ladda ner låneboken och läsa den i mobilen är det några saker du behöver tänka på.

  1. Skaffa ett konto hos ditt bibliotek om du inte redan har ett tillgängligt.
  2. Ladda ner en app för boknedladdning, för Iphone funkar appen Blufire Reader och för Android Aldiko Book Reader.
  3. Skapa ett Adobe-ID som fungerar som kopieringsskydd och ser till att boken inte går att läsa när utlåningstiden är slut.
  4. Logga in i appen med ditt Adobe-ID.
  5. Börja låna böcker genom att logga in på bibliotekets hemsida och sök efter böcker du vill läsa.

Tänk på att inställningarna är något du bara behöver göra första gången du lånar en bok.

Fackförbund varnar för brist på bibliotekarier

Medan Arbetsförmedlingen ser att det råder balans förutspår fackförbundet DIK att en bibliotekariekris är på väg. Arbetslösheten inom yrket är liten men att rekrytera nya bibliotekarier har visat sig vara svårt. Inom en tioårsperiod beräknas det behövas 2 000 nya bibliotekarier.

Under november rapporterades det om bibliotekariekrisen som fackförbundet DIK varnar för. Det har blivit svårt att rekrytera nya bibliotekarier till landets bibliotek och under det kommande decenniet väntas det behövas 2 000 nya bibliotekarier.

Bara ett tiotal står utan anställning

Under åren som har gått har så gott som alla nyutexaminerade bibliotekarier fått anställning. Arbetslösheten beräknas ligga under 0,5 procent.

Enligt Anna Troberg, ordförande i DIK, är det högst ett tiotal människor som har fått stå utan anställning. Det verkar snarare vara svårare att för biblioteken att hitta nya bibliotekarier att anställa.

DIK befara också att läget kommer fortsätta förvärras. Årligen utbildas det mellan 150 och 200 nya bibliotekarier men fackförbundet tror inte att det kommer räcka för att täcka de kommande årens rekryteringsbehov.

Skolbiblioteken kan drabbas

Enligt skollagen ska det finnas bibliotek tillgängliga för eleverna på grund- och gymnasieskolor. Även om det inte står uttryckligen i lagtexten att det krävs utbildade bibliotekarier är det ändå alltid målet och ambitionen.

Anna Troberg menar att många skolledare har sett fördelarna med att ha utbildade bibliotekarier vilket också leder till ett utökat bibliotekariebehov.

3-5 år för att utbilda en bibliotekarie

Enligt Anna Troberg tar det mellan tre till fem år att utbilda nya bibliotekarier och problemet ligger i att det helt enkelt utbildas för få bibliotekarier i Sverige.

Under det kommande tio åren kommer det behövas utbildas 2 000 bibliotekarier vilket ses som en stor ökning.

Just nu präglas arbetsmarknaden av att för få utbildar sig till bibliotekarier samtidigt som de framtida pensionsavgångarna kan orsaka ytterligare svårigheter inom branschen.

Samtidigt ser Arbetsförmedlingen en balans

Troberg menar vidare att Arbetsförmedlingen ser annorlunda på saken och menar att det råder en balans på arbetsmarknaden för bibliotekarier. Något som inte stämmer överens med DIK:s verklighet.

Arbetsförmedlingens prognoser visar mycket riktigt att det just nu råder balans på arbetsmarknaden och att det inom fem år inte kommer råda varken brist eller överskott på utbildade bibliotekarier.