Logotypen för denna webbsida Till startsidan
Start för innehåll

Tips för dig som är intresserad av bokcirklar

Hur många bör man vara när man startar en cirkel?

En bra standard att utgå från är mellan fyra och åtta personer. Ni som startar cirkeln tillsammans kan vara vänner, bekanta eller arbetskamrater. En mixad grupp där många olika perspektiv lyfts fram kan vara intressant för diskussionerna, så blanda gärna hej vilt i vilka personer som ingår i cirkeln. Olika människor brukar även gilla olika böcker, och detta öppnar upp för möjligheterna att hitta ny form av litteratur du aldrig tidigare hade en tanke på att läsa.


Hur ofta bör man träffas i bokcirkel?

En grundregel är att alla ska ha haft möjlighet att läsa klart boken, så detta kan variera efter hur mycket tid ni har att avsätta till läsning eller hur fort ni som individer läser. En bra standardtid brukar vara var fjärde eller var femte vecka (lånetiden för våra bokcirkelväskor är 6 veckor, så där har ni annars en annan standardtid).


Var ska man träffas?

Man kan såklart alltid träffas hemma hos varandra (och då gärna turas om att ha träffen hos sig), det kan vara trevligt att även äta något gott tillsammans och prata om annat innan själva bokcirkeln startar. Vill man inte träffas i en så privat miljö som i hemmet finns det många andra möjligheter, till exempel på en restaurang eller ett fik (men försök att komma lite avsides från de övriga besökarna så ni kan diskutera ostört). Biblioteket är en fantastisk mötesplats, kontakta oss i personalen så skyltar vi ett bord i biblioteket eller bokar ”Blå rummet” åt er om det är ledigt. Olika bildningsförbund kan även vara till hjälp med lokaler, ta kontakt med dem och undersök vad de kan erbjuda er.


Hur långt ska mötet vara?

En bra idé kan vara att starta mötet med att prata om annat, då har ni det avklarat innan ni sedan börjar diskutera boken. Ett möte får inte vara för långt, samtidigt inte för kort, alla måste få en chans att komma till tals. 1 till 1,5 upp till 3 timmar brukar vara lagom.

Hur väljer man en bok?

En bra idé är att turas om att välja bok och att man kan ha med sig förslag i förväg och sen komma överens om en bok ni vill läsa. Det brukar vara klokt att använda sig av böcker som finns som pocket, de är inte lika dyra som de inbundna. Vi på biblioteket har många fantastiska bokcirkelväskor som är ”ready to go” bara ett lån och ni har sju böcker att fördela mellan er. Lånetiden är 6 veckor och hela väskan lämnas tillbaka komplett. Personalen sitter även garanterat inne med bra boktips, våga fråga! Via bibliotekets hemsida kan ni även ladda hem e-böcker, ett smart sätt för flera att kunna låna samma bok samtidigt. Det är bra om ni väljer böcker som ingen i cirkeln tidigare har läst.

 

Hur kan man lägga upp mötet?

Det är bra att lägga fram spelregler för samtalet till exempel om man ska ha en samtalsledare som läser boken extra noggrant och förbereder några frågor att ta upp. Det är inte ett måste att ha en samtalsledare, men har man inte detta är det klokt att ha tydliga områden att diskutera kring. Exempel på sådana områden ges under hur man diskuterar kring en bok. Det är roligt att ha någon som för någon form av anteckning, det är intressant att kunna ta fram vid ett senare tillfälle och se vad man diskuterade kring.
Det är bra om man går varvet runt först så alla får börja med att berätta om hur det vara att läsa boken. Alla uttrycker sin mening – en av poängerna med cirkeln är att man ska få ta del av andras läsning av boken och komma till nya insikter. Det är alltid okej att prova tankar och att ändra sig eftersom diskussionen fortlöper. Samtal kring böcker kan ibland bli personligt och privat, så en mycket bra regel är att det som sägs i gruppen stannar i gruppen.


Hur diskuterar man kring en bok?

Det är viktigt med struktur i diskussionen, det räcker inte med att bara tycka att boken var bra, alternativt dålig, förklara vad som var bra och vad som var dåligt. Skapade boken några frågetecken hos dig? Hittade du några speciella mönster i handlingen?
Var boken spännande var du bara tvungen att läsa vidare? I så fall, vad fick dig att känna så? Hur var handlingen? Kändes den genuin? Var språket/översättningen bra, eller kändes de fel och som att språk och handling inte gick ihop? Hur var din läsupplevelse? Hur var boken som helhet?
Vad handlar boken om (på ytan, under ytan)? Vilket budskap hade boken? Kunde du särskilja några specifika teman eller underteman? Varför tror du att författaren har skrivit boken?
Hur är karaktärerna? Vilka drivkrafter finns i boken? Vilka känslor väcker boken hos dig som läsare, blev du arg, ledsen, glad? Knyter boken an till några egna erfarenheter?
Var boken trovärdig, skulle detta verkligen kunna hända? Angelägen, är boken viktig, tar den upp saker som man behöver läsa om?
Betygsättning, vad är din slutgiltiga uppfattning om boken?


Avslutning

Vad tar du med dig från denna bok? Skulle du vill jag läsa mer av författaren?
Det är väldigt roligt och intressant att göra en lista på de böcker man läst i cirkeln så man kan se tillbaka på vad man har läst genom åren.

 

 

Sidansvarig: Elin Fritzell 
Sidan senast uppdaterad 2016-04-06