Logotypen för denna webbsida Till startsidan
Start för innehåll

Patientinformation

Här har vi samlat länkar till olika sidor där du kan lära dig mer om olika sjukdomar och hur du kan få vård.

Händer 

Nytt från 1177 (Sjukvårdsupplysningen)

För barn som ska genomgå undersöknngar eller behandlingar på sjukhus eller vårdcentraler. Tecknade filmer med interaktiva inslag. Vänder sig främst till barn som inte är läskunniga men även  äldre barn kan ha utbyte av filmerna. Somliga filmer kan skrivas ut som sagoböcker. Finns även på arabiska, spanska och engelska

Nytt från Socialstyrelsen

Boken Min Guide till säker vård som riktar sig till patienter med upprepade kontakter i vården.  Fråga efter den på din hälsocentral, din specialistmottagning eller specialisttandvårdsmottagning. Du kan också ladda ner den till din dator här.

Användbara länkar

Apoteket

Cancerfonden

GeBlod.nu

Giftinformationscentralen

Hjälpmedelsinstitutet

Inspektionen för vård och omsorg

Nationella riktlinjer i patientversion för vård av demenssjukdom, depression och ångestsyndrom, Typ 1-diabetes, Typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar, stroke, bröstcancer, prostatacancer, tjocktarms-ändtarmscancer

NetDoktor

Palliativguiden - vägvisaren till lindrande vård

Pasientinformasjon. Länksamling, Oslo universitetsbibliotek

PatientFass

Patientsäkerhet

PION Nationell databas med patientinformation

Socialstyrelsen kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser

UMO Din ungdomsmottagning på nätet

1177 Råd om vård dygnet runt

 

 

Sidansvarig: Helen Asklund