Logotypen för denna webbsida Till startsidan
Start för innehåll

Lånevillkor och avgifter

Följande lånevillkor och avgifter gäller inom biblioteksverksamheten i Bergs kommun.

Lånevillkor och avgifter

För att kunna låna hos oss behöver du ett lånekort.

- Lånekortet är personligt och du är själv ansvarig för allt du lånar på det kortet.
- Med en PIN-kod som är knutet till ditt lånekort kan du låna och göra omlån via bibliotekmitt.se
- Du har också tillgång till vissa ämnesdatabaser och E-böcker med ditt lånekort

 

Lånetider:

Böcker, ljudböcker och tidskrifter                                 5 veckor
Nya och reserverade böcker                                       14 dagar
DVD 20 kr/film                                                            7 dagar
Musik CD                                                                    7 dagar
Datorer på biblioteken                                                1/2 timme per gång

 

Avgifter

Fjärrlån (lån från annan kommun)                                20 kr/media
DVD                                                                          20 kr/film

 

Förseningsavgifter
                      
Kortlån, 14 dagarslån                                                  5 kr/bok och dag
DVD                                                                          5 kr/film och dag
Musik CD                                                                   5 kr/CD och dag
Barnböcker och talböcker/DAISY                                 ingen avgift

 

För ungdom över 17 år gäller samma avgifter som för vuxna!

 

Så här gör du för att undvika övertidsavgifter:

-Gör själv omlån i bibliotekets katalog via vår hemsida "bibliotekmitt.se"
-Ring till biblioteket och låna om

 

Skadad eller förkommen media betalas via räkning eller direkt vid besök på biblioteket (gäller ej barnböcker).

 

Övriga avgifter

Nytt lånekort                                                                10 kr
Kopia från kopiator sv/v                                                2 kr/A4 sida
                                                                                   4 kr/A3 sida
                            färg                                                 10 kr/A4 sida
                                                                                   15 kr/A3 sida
Utskrift av dokument via bibliotekets datorer                    2 kr/sida